Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia 19/2023 účinný od 18.01.2023

Platnosť od: 17.01.2023
Účinnosť od: 18.01.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 19/2023 s účinnosťou od 18.01.2023
JE VYKONÁVANÝ:
250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 08.12.2022 Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
Načítavam znenie...
MENU
Hore