Všetky konsolidované znenia predpisu 19/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 18.01.2023 účinný od 18.01.2023
MENU
Hore