Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 318/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce 132/2007 účinný od 15.04.2007 do 31.10.2014

Platnosť od: 23.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Účinnosť do: 31.10.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 318/2006 Z. z. o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce 132/2007 účinný od 15.04.2007 do 31.10.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 132/2007 s účinnosťou od 15.04.2007
MENÍ:
318/2006 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce 318/2006 účinný od 15.04.2007 do 31.10.2014 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce
318/2006 Z. z. Rek. nariadenie vlády o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce 318/2006 účinný od 15.04.2007 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na spätné zrkadlá motorových vozidiel určené ako náhradné dielce
JE VYKONÁVANÝ:
725/2004 Z. z. Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 725/2004 účinný od 01.05.2018 do 19.05.2018 Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.01.2006 Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
19/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.01.2006 Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
Načítavam znenie...
MENU
Hore