Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 100/1993 účinný od 24.02.1998 do 31.01.2004

Platnosť od: 05.05.1993
Účinnosť od: 24.02.1998
Účinnosť do: 31.01.2004
Zrušený: ri.4N.3330
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 100/1993 účinný od 24.02.1998 do 31.01.2004
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 100/1993 s účinnosťou od 24.02.1998 na základe 50/1998
RUŠÍ PREDPIS:
63/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o Obchodnom vestníku 63/1992 účinný od 20.02.1992 do 04.05.1993
ZRUŠENÝ:
42/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 42/2004 účinný od 01.07.2010 do 30.06.2011
MENENÝ:
50/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku 50/1998 účinný od 24.02.1998 do 31.01.2004
VYKONÁVACIE PREDPISY:
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 513/1991 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore