Všetky konsolidované znenia predpisu 100/1993

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 24.02.1998 50/1998 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku 50/1998 účinný od 24.02.1998 do 31.01.2004
2 05.05.1993 účinný od 05.05.1993 do 23.02.1998
MENU
Hore