Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva 10/2023 účinný od 15.01.2023

Platnosť od: 10.01.2023
Účinnosť od: 15.01.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Integračné smernice, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 10/2023 s účinnosťou od 15.01.2023
RUŠÍ PREDPIS:
337/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 337/2019 účinný od 01.11.2019 do 14.01.2023
VYKONÁVACIE PREDPISY:
19/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.01.2006
Načítavam znenie...
MENU
Hore