Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 1/2011 účinný od 10.01.2011

Platnosť od: 06.01.2011
Účinnosť od: 10.01.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štatistiky, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 1/2011 účinný od 10.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 1/2011 s účinnosťou od 10.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, ...

§ 1
(1)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011. ...

(2)

V ustanovenom čase sa zisťujú údaje

a)

v listinnej podobe od 21. mája 2011 do 6. júna 2011,

b)

v elektronickej forme od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.

§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. januára 2011.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore