Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 1/2011 účinný od 10.01.2011

Platnosť od: 06.01.2011
Účinnosť od: 10.01.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štatistiky, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 1/2011 účinný od 10.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 1/2011 s účinnosťou od 10.01.2011

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore