Podzákonné predpisy k predpisu 1/2011

  1. platnýOznámenie o vydaní opatrenia z 8. novembra 2011 č. 12/2011, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk 413/2011 účinný od 01.12.2011
MENU
Hore