Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 84/2009 účinný od 01.04.2009


Platnosť od: 12.03.2009
Účinnosť od: 01.04.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD117 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 84/2009 účinný od 01.04.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 84/2009 s účinnosťou od 01.04.2009

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra MEČIARA, Kataríny TÓTHOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

K predpisu 84/2009, dátum vydania: 12.03.2009

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Deklarácia práv dieťaťa prijatá OSN 20.11.1959, ktorej signatárom je aj Slovenská republika, v článku 6 uvádza, že dieťa má právo na lásku, porozumenie a starostlivosť. Z textu uvedeného článku vyplýva, že starostlivosť rodičov má byť zameraná nielen na harmonický rozvoj jeho osobnosti, ale aj na jeho materiálne zabezpečenie. S týmto právom dieťaťa korešponduje právna povinnosť rodičov, starať sa okrem výchovy dieťaťa aj o jeho materiálne zabezpečenie.Nie všetky deti majú šťastie vyrastať v usporiadanej rodine, kde obaja rodičia sa starajú o zdravý vývoj dieťaťa, vrátane materiálneho zabezpečenia jeho potrieb. Nezanedbateľný počet detí je zverený do výchovy jedného rodiča (poprípade inej osoby) s tým, že druhý rodič je na základe súdneho rozhodnutia povinný platiť výživné. V prípade, ak si túto povinnosť napriek stanoveniu výšky výživného právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu povinný neplní alebo nemôže plniť, nastupuje v záujme naplnenia práv dieťaťa zainteresovanie verejnej moci. Spoločnosť má a musí mať nielen záujem ale aj právne prostriedky na vymoženie uvedeného práva dieťaťa.

Problémy s vymáhaním výživného na Slovensku sú značné, pričom ich trend je stúpajúci. Každý rok polícia vyšetruje a dokumentuje viac ako osemtisíc prípadov zanedbania povinnej výživy – t.j. neplatenie výživného. Početnosť prípadov dokumentujú aj súdni exekútori, ktorí neraz pracne s administratívou a časovou náročnosťou zisťujú majetok a majetkové práva povinného s cieľom uspokojiť pohľadávku na zročné výživné ako aj bežné výživné.

Predložený poslanecký návrh má za cieľ zrýchliť a zefektívniť vymoženie výživného súdnym exekútorom v prípade, ak povinný je vodič motorového vozidla – čo je dnes početná množina občanov. Podľa platného práva exekútor na vymoženie výživného môže uplatniť všetky spôsoby vykonania exekúcie uvedené v § 63 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (sú to: zrážka zo mzdy a z iných príjmov, prikázanie pohľadávky, predaj hnuteľných vecí, predaj cenných papierov, predaj nehnuteľnosti, predaj podniku). Predložený legislatívny návrh paletu v zákone stanovených spôsobov vykonania exekúcie rozširuje o ďalší spôsob - o príkaz na zadržanie vodičského preukazu.Exekútor po prijatí tohto legislatívneho návrhu bude môcť v zmysle § 179a vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto si neplní výživné stanovené právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu. Vodičský preukaz zadrží orgán Policajného zboru, ktorý preukaz vydal na základe doručeného exekučného príkazu (poprípade poverený policajt). Ak pominú dôvodu exekúcie – t.j. povinný uhradí podlžnosť na výživnom ako aj trovy exekúcie, exekútor bezodkladne vydá preukaz na vrátenie vodičského preukazu.

Zadržanie vodičského preukazu nie je v kontinentálnom práve ako spôsob exekúcie na vymoženie výživného neznámym inštitútom. Napríklad právny systém Poľska tento spôsob exekúcie výživného upravuje v zákone zo dňa 22.04.2005 o postupe voči alimentačným dlžníkom (časť prvá, § 5). Podľa informácií z poľskej tlače po nadobudnutí účinnosti tohto zákona a jeho aplikácie starostami obcí a primátormi miest, výrazne poklesol počet neplatičov výživného.

Predložený legislatívny návrh je v súlade s Ústavou SR a harmonicky zapadá do systémových súvislostí platného práva. Jeho uplatňovanie v praxi nebude mať dopad na štátny rozpočet ani na rozpočet obcí a miest.

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1.

V ustanovení sa formuluje právna povinnosť orgánu, ktorý vedie evidenciu vodičských preukazov oznámiť exekútorovi na jeho písomnú žiadosť, či osoba proti ktorej exekútor vedie exekúciu, je držiteľom vodičského preukazu. Musí ísť o exekúciu výživného určeného platným a vykonateľným rozhodnutím súdu.

K bodu 2.

Zakotvuje sa ďalší spôsob vykonávania exekúcie, ktorý spočíva v zadržaní vodičského preukazu. Z ďalších ustanovení je zrejmé, že tento spôsob možno uplatniť iba pri vymáhaní výživného určeného právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu. Nemožno ho teda generálne použiť na vymáhanie všetkých peňažných pohľadávok.

K bodu 3.

Upravuje sa postup realizácie zadržania vodičského preukazu. Iniciatíva musí vyjsť od súdneho exekútora, ktorý po zistení, či povinný je držiteľom vodičského preukazu, vydá príkaz na zadržanie tohto preukazu. Určuje sa príslušný orgán na zadržanie vodičského preukazu. Je ním orgán Policajného zboru, ktorý vodičský preukaz vydal. Stanovuje sa, že tento spôsob exekúcie výživného nemožno uplatniť vtedy, ak neplatič výživného je vodič z povolania. Zadržaním vodičského preukazu by sa totiž znemožnil výkon povolania, a tým aj získanie financií na splatenie výživného. I keď zákon vychádza z filozofie, že zadržanie vodičského preukazu ako spôsob exekúcie sa bude v praxi uplatňovať na vymoženie výživného dieťaťa, text ustanovenia nevylučuje, že ho možno uplatniť aj na vymoženie súdom stanoveného výživného napr. rozvedeného manžela. Nemožno však zadržanie vodičského preukazu aplikovať na exekúciu iných peňažných pohľadávok, iba na peňažné pohľadávky z výživného.

V ustanovení sa ukladá aj povinnosť doručiť exekučný príkaz na zadržania vodičského preukazu aj účastníkom exekučného konania, t.j. oprávnenému a povinnému. Ďalej sa upravuje povinnosť exekútora po pominutí dôvodov exekúcie bezodkladne vydať príkaz na vrátenie vodičského preukazu a upovedomiť o tom povinného.

K čl II.

V záujme bezproblémovej realizácie nového spôsobu exekúcie peňažných pohľadávok z neplatenia výživného je nutné vstúpiť aj do zákona o cestnej premávke a jednoznačne stanoviť orgán, ktorý je povinný zadržať vodičský preukaz neplatičovi výživného, ak exekútor takýto exekučný príkaz vydá. Je ním orgán Policajného zboru, ktorý vodičský preukaz vydal. Tento orgán zadržaním vodičského preukazu môže poveriť aj policajta. O zadržaní vodičského preukazu sa musí vydať potvrdenie.

K čl. III

Určuje sa v ňom deň účinnosti zákona na 1. január 2009.

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore