Všetky konsolidované znenia predpisu 83/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2012 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2012
2 01.04.2009 účinný od 01.04.2009 do 31.12.2011
MENU
Hore