Všetky konsolidované znenia predpisu 584/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2012 563/2009 Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 563/2009 účinný od 01.01.2012
2 01.01.2006 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2011
3 20.12.2005 účinný od 20.12.2005 do 31.12.2005
MENU
Hore