Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 564/2004 účinný od 01.01.2023 do 18.04.2023

Platnosť od: 26.10.2004
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 18.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna správa, Územná samospráva, Dane z príjmu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD2DS10EUPP5ČL0

Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 564/2004 účinný od 01.01.2023 do 18.04.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 564/2004 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 496/2022

Legislatívny proces k zákonu 496/2022Nový paragraf
§ 7i

(1)
Podiel výnosu dane podľa § 2 poukazovaný obciam sa v roku 2023 zvyšuje o sumu 228 059 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb. Podiel výnosu dane podľa § 2 poukazovaný obciam sa v roku 2024 zvyšuje o sumu 236 546 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb.
(2)
Podiel výnosu dane podľa § 3 poukazovaný vyšším územným celkom sa v roku 2023 zvyšuje o sumu 97 739 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb. Podiel výnosu dane podľa § 3 poukazovaný vyšším územným celkom sa v roku 2024 zvyšuje o sumu 101 377 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb.
(3)
Suma zvýšenia uvedená v odsekoch 1 a 2 sa považuje za podiel výnosu dane podľa § 2 a 3 a v príslušnom roku sa poukazuje obciam a vyšším územným celkom mesačne jednou dvanástinou zo súm zvýšenia uvedených v odsekoch 1 a 2.
(4)
Na rozdeľovanie a poukazovanie súm zvýšenia uvedených v odsekoch 1 a 2 sa primerane použije § 4.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore