Všetky konsolidované znenia predpisu 549/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2020 396/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 396/2019 účinný od 01.01.2020
2 01.12.2012 344/2012 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a ktorým sa dopĺňa zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 344/2012 účinný od 01.12.2012 do 31.12.2019
3 01.02.2012 účinný od 01.02.2012 do 30.11.2012
MENU
Hore