Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 523/2003 účinný od 01.02.2006

Platnosť od: 12.12.2003
Účinnosť od: 01.02.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Verejné obstarávanie, Právo EÚ, Kontrolné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD12DS4EU6PP1ČL0

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 523/2003 účinný od 01.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 523/2003 s účinnosťou od 01.02.2006 na základe 25/2006 a 82/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

V § 31 sa vypúšťajú slová „a pre koncesné obstarávanie“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 2 ods. 5 písm. b) druhej vety, § 2 ods. 6 druhej ...

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore