Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov 462/2003 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 27.11.2003
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Prokuratúra, Všeobecné súdnictvo, Požiarna ochrana, Sociálne poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16JUD4DS11EUPPČL3

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 462/2003 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 248/2022

Legislatívny proces k zákonu 248/2022§ 2
Zamestnanec

(1)
Zamestnanec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je zamestnancom na účely nemocenského poistenia podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Zamestnancom podľa tohto zákona nie je fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)
§ 4 ods. 1 a § 4b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore