Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2020 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 19.03.2020
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Exekútori, rozhodcovia, mediátori, Dane z príjmu, Správa daní, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2020 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 46/2020 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 46/2020

Načítavam znenie...
MENU
Hore