Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 459/2012 účinný od 02.07.2013

Platnosť od: 29.12.2012
Účinnosť od: 02.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Lekárne, liečivá, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD5DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 459/2012 účinný od 02.07.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 459/2012 s účinnosťou od 02.07.2013
Načítavam znenie...
MENU
Hore