Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 43/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024

Platnosť od: 12.03.2024
Účinnosť od: 01.07.2024
Účinnosť do: 31.12.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Spotrebné dane
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 43/2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 43/2024 s účinnosťou od 01.07.2024
MENÍ:
530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 530/2011 účinný od 01.01.2026
106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 106/2004 účinný od 01.01.2026
98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja 98/2004 účinný od 01.01.2026
Načítavam znenie...
MENU
Hore