Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2021 425/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 29.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2021 425/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 425/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o štátnom rozpočte na rok 2021

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
(1)

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021 sa rozpočtujú sumou 15 806 153 145 eur. Celkové výdavky ...

(2)

Schodok štátneho rozpočtu na rok 2021 sa určuje sumou 8 058 465 140 eur.

(3)

Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2021 je uvedený v prílohe ...

(4)

Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu ...

(5)

Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2021 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov ...

(6)

Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2021 rozpočtujú v celkovej sume 1 698 104 291 eur; ich rozdelenie ...

(7)

Celková platba za poistencov štátu1) na verejné zdravotné poistenie na rok 2021 je uvedená v prílohe ...

§ 2
(1)

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií ...

(2)

Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť ...

§ 3
(1)

Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa ...

(2)

Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho ...

(3)

Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa ...

§ 4
(1)

Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2021 je 10 638 454 489 eur.6)

(2)

Vláda je oprávnená v roku 2021 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania ...

(3)

Vláda je oprávnená v roku 2021 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely financovania ...

§ 5
(1)

Platové tarify7) sa v roku 2021 zvýšia o 0 % od 1. januára 2021, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho ...

(2)

Stupnice platových taríf9) sa v roku 2021 zvýšia o 0 % od 1. januára 2021, ak sa v kolektívnej zmluve ...

(3)

Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej ...

(4)

Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej ...

(5)

Hodnostné platy profesionálnych vojakov13) sa v roku 2021 zvýšia o 0 % od 1. januára 2021.

(6)

Ak sa podľa odseku 1 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021 dohodne iné percento ...

§ 6
(1)

Vodohospodárska výstavba, š. p. odvedie za rok 2021 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po ...

(2)

Na úhradu osobitného odvodu odvedie Vodohospodárska výstavba, š. p. na príjmový rozpočtový účet kapitoly ...

(3)

Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov ...

(4)

Ak na osobitný odvod nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. ...

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 425/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2021

  Príloha č. 2 k zákonu č. 425/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príjmy kapitol na rok 2021

  Príloha č. 3 k zákonu č. 425/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021

  Príloha č. 4 k zákonu č. 425/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciou programov vlády SR a častí programov vlády ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 425/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 6 k zákonu č. 425/2020 Z. z.

  REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2021(v eurách)

  Rezerva vlády 5 000 000 Rezerva predsedu vlády 2 500 000 Rezerva na prostriedky Európskej únie a ...

  Príloha č. 7 k zákonu č. 425/2020 Z. z.

  CELKOVÁ PLATBA ZA POISTENCOV ŠTÁTU NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE NA ROK 2021(v eurách)

  Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie 1 432 968 028 ...

Poznámky

 • 1)  § 13 ods. 14 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. ...
 • 2)  § 15 až 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 4)  § 122ya ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 5)  § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 ...
 • 7)  § 159 ods. 3 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8)  § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...
 • 10)  § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 161 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. ...
 • 13)  § 157 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 377/2019 Z. z.
 • 14)  § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. ...
 • 15)  § 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore