Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 40/2013 účinný od 01.04.2013


Platnosť od: 28.02.2013
Účinnosť od: 01.04.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Jedy, narkotiká, toxikománia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 40/2013 účinný od 01.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 40/2013 s účinnosťou od 01.04.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona ...

1.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Prípravky sú zmesi látok alebo roztoky látok obsahujúce jednu alebo viac a) omamných látok ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Čl. 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné ...

3.

V nadpise § 3 sa za slovo „omamných“ vkladá slovo „látok“.

4.

V § 3 ods. 1 sa za slovo „Omamné“ vkladá slovo „látky“.

5.

V § 3 ods. 3 sa za slová „v odseku 2“ vkladajú slová „a prípravky podľa § 2 ods. 3 písm. ...

6.

V § 5 ods. 5 sa slová „praktický lekár pre dospelých alebo praktický lekár pre deti a dorast“ ...

7.

V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore farmácia, v študijnom odbore ...

8.

V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) diplomom o špecializácii v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1eb znie:

„1eb) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon ...

9.

V § 6 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „absolventskou skúškou alebo“.

10.

V § 7 ods. 2 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „okrem prípadu, ak je odborný ...

11.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

„5) Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú ...

12.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Zoznam rizikových látok (1) Riziková látka sa zaradí do zoznamu rizikových látok, ak ...

13.

V nadpise § 25 a v § 25 ods. 1 a 2 sa za slovo „omamné“ vkladá slovo „látky“.

14.

V § 33 ods. 4 písm. a) až d) sa za slovo „omamných“ vkladá slovo „látok“.

15.

V § 33 ods. 5 sa za slovo „omamné“ vkladá slovo „látky“.

16.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:

„6b) Čl. 39 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009.Čl. 30 a 40 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009. 6c) Čl. ...

17.

V § 37 ods. 1 prvá veta znie: „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej ...

18.

Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013 (1) Odborná spôsobilosť ...

19.

V názve prílohy č. 1 sa za slovo „omamných“ vkladá slovo“ látok.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore