Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72000
Dôvodové správy: 2580
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4/2010 účinný od 01.02.2010


Platnosť od: 12.01.2010
Účinnosť od: 01.02.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana životného prostredia, Zodpovednosť a sankcie v práve životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD401 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4/2010 účinný od 01.02.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 4/2010 s účinnosťou od 01.02.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:

„1. o stave všetkých zložiek životného prostredia, ako sú ovzdušie, voda, pôda, horninové ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode sa nad slovo „znečisťujúcich látok“ umiestňuje odkaz 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení ...

3.

V § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „poškodzujú alebo môžu poškodiť“ nahrádzajú ...

4.

V § 2 ods. 1 písm. c) sa za slovo „združenia“ vkladajú slová „organizácie alebo skupiny“. ...

5.

V § 2 ods. 1 písm. e) sa nad slovo „odpadových vôd“ umiestňuje odkaz 3a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a)
Čl. 2 bod 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.“.

6.

V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) prevádzkovateľ3b)je podnikateľ, ktorému patrí taký podnik,3c) prípadne taká organizačná ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3f znejú:

„3b) Čl. 2 bod 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 3c) § 5 Obchodného ...

7.

V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú písmená g) a h).

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 ...

9.

V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) fyzické osoby alebo právnické osoby zriadené zákonom, právnické osoby založené alebo ...

10.

V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa možnosti“ vypúšťajú.

11.

§ 5 a 6 vrátane nadpisov znejú:

„§ 5 Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne (1) Národný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5k znejú:

„5a) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...

12.

V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktoré majú alebo sú pre ne uchovávané, ...

13.

V § 7 ods. 2 písm. e) sa slová „poškodzujú alebo môžu poškodzovať“ nahrádzajú slovami ...

14.

V § 7 ods. 2 písm. h) sa slovo „znečistenia“ nahrádza slovom „znečisťovania“.

15.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Slovenská inšpekcia životného prostredia8) (ďalej len „inšpekcia“) uloží pokutu a) od ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 9 až 11 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie ...

16.

V § 10 ods. 5 sa slová „podľa prílohy č. 3“ nahrádzajú slovami „uvedený v prílohe“.

17.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010 Ministerstvo alebo ním ...

18.

Prílohy č. 1 a 2 sa vypúšťajú. Príloha č. 3 sa označuje ako príloha.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore