Všetky konsolidované znenia predpisu 387/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 13.02.2023 účinný od 13.02.2023
2 12.02.2023 účinný od 12.02.2023 do 12.02.2023
3 01.07.2022 účinný od 01.07.2022 do 11.02.2023
4 01.07.2021 účinný od 01.07.2021 do 30.06.2022
5 30.06.2021 účinný od 30.06.2021 do 30.06.2021
6 01.01.2021 účinný od 01.01.2021 do 29.06.2021
MENU
Hore