Všetky konsolidované znenia predpisu 375/2015

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2016 účinný od 01.01.2016
2 31.12.2015 účinný od 31.12.2015 do 31.12.2015
3 15.12.2015 účinný od 15.12.2015 do 30.12.2015
MENU
Hore