Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 352/2013 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 12.11.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Rozpočtové právo, Účtovníctvo, Energetika a priemysel, Obchod a podnikanie, Právo sociálneho zabezpečenia, Železničná doprava, Vysoké a vyššie školstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 352/2013 s účinnosťou od 01.01.2014


Nový paragraf
㤠65a
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok41h) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia

a)
ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok overenú audítorom,
b)
ročné účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov za predchádzajúci kalendárny rok overené audítorom.“.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore