Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 32/2024 účinný od 06.03.2024 do 30.03.2024

Platnosť od: 06.03.2024
Účinnosť od: 06.03.2024
Účinnosť do: 30.03.2024
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štát, Územná samospráva, Podpora výstavby, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 32/2024 účinný od 06.03.2024 do 30.03.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 32/2024 s účinnosťou od 06.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore