Všetky konsolidované znenia predpisu 319/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2018 10/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 10/2018 účinný od 01.03.2018
2 01.01.2014 účinný od 01.01.2014 do 28.02.2018
3 01.11.2013 účinný od 01.11.2013 do 31.12.2013
MENU
Hore