Všetky konsolidované znenia predpisu 272/2016

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.08.2019 211/2019 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 211/2019 účinný od 01.08.2019
2 31.12.2017 účinný od 31.12.2017 do 31.07.2019
3 01.03.2017 účinný od 01.03.2017 do 30.12.2017
4 18.10.2016 účinný od 18.10.2016 do 28.02.2017
MENU
Hore