Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 257/2009 účinný od 01.09.2009

Platnosť od: 30.06.2009
Účinnosť od: 01.09.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD9DSEU1PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 257/2009 účinný od 01.09.2009
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 257/2009 s účinnosťou od 01.09.2009

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore