Všetky konsolidované znenia predpisu 257/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2009 účinný od 01.09.2009
MENU
Hore