Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 220/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 15.07.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Trestné právo hmotné, Právo sociálneho zabezpečenia, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Prokuratúra, Verejný ochranca práv, Vojenská služba, Informácie a informačný systém, Trestné konanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD9DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 220/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 220/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Načítavam znenie...
MENU
Hore