Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 209/2007 účinný od 01.05.2007 do 31.10.2007

Platnosť od: 01.05.2007
Účinnosť od: 01.05.2007
Účinnosť do: 31.10.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Cenné papiere, Mena, obeh peňazí, Investovanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD8DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 209/2007 účinný od 01.05.2007 do 31.10.2007
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 209/2007 s účinnosťou od 01.05.2007
Načítavam znenie...
MENU
Hore