Všetky konsolidované znenia predpisu 205/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2025 46/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2024 účinný od 01.04.2025
2 01.04.2024 46/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2024 účinný od 01.04.2024 do 31.03.2025
3 31.03.2024 46/2024 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 46/2024 účinný od 31.03.2024 do 31.03.2024
4 01.01.2024 účinný od 01.01.2024 do 30.03.2024
5 01.10.2023 účinný od 01.10.2023 do 31.12.2023
6 01.09.2023 účinný od 01.09.2023 do 30.09.2023
7 01.08.2023 účinný od 01.08.2023 do 31.08.2023
8 15.06.2023 účinný od 15.06.2023 do 31.07.2023
MENU
Hore