Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 21.07.2020
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Trestné právo, Pracovné právo, Orgány ochrany práva, Daňové právo, Poplatkové právo, Účtovníctvo, Energetika a priemysel, Školstvo a vzdelávanie, Štátna správa, Životné prostredie, Ochrana spotrebiteľa, Obchod a podnikanie, Živnostenské podnikanie, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Všeobecné súdnictvo, Správne poplatky, Potravinárstvo, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Obchodný register, Ceny
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 198/2020 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 198/2020 s účinnosťou od 01.01.2023 na základe 125/2022

Legislatívny proces k zákonu 125/2022
Legislatívny proces k zákonu 198/2020

Načítavam znenie...
MENU
Hore