Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2026

Platnosť od: 30.05.2023
Účinnosť od: 01.09.2023
Účinnosť do: 31.08.2026
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Územná samospráva, Dôchodkové zabezpečenie, Školstvo a vzdelávanie, Miestna štátna správa, Stredné školstvo, Sociálne poistenie, Základné školstvo, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 182/2023 účinný od 01.09.2023 do 31.08.2026
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 182/2023 s účinnosťou od 01.09.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore