Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 156/2019 účinný od 01.07.2019 do 02.09.2020

Platnosť od: 05.06.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 02.09.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poisťovníctvo, Obchodné spoločnosti a družstvá, Cenné papiere, Správne poplatky, Investovanie, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 156/2019 účinný od 01.07.2019 do 02.09.2020
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 156/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

Legislatívny proces k zákonu 156/2019

Načítavam znenie...
MENU
Hore