Podzákonné predpisy k predpisu 151/2002

  1. neplatnýVyhláška ktorou sa vykonáva zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 252/2002 účinný od 01.06.2002 do 01.10.2005
  2. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 312/2008 účinný od 15.08.2008
  3. platnýRek. vyhláška ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 399/2005 účinný od 15.04.2013
MENU
Hore