Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 137/2019 účinný od 01.06.2019

Platnosť od: 27.05.2019
Účinnosť od: 01.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 137/2019 účinný od 01.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 137/2019 s účinnosťou od 01.06.2019

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore