Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy 417/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2014

Platnosť od: 26.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy 417/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 417/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady za ...

1.

V § 1 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a za dvojstopové motorové vozidlá ...

2.

V § 1 písmeno c) znie:

„c) 10 eur na desať dní za dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou ...

3.

V § 2 písmeno c) znie:

„c)
10 eur na desať dní za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2.“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore