Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 126/2020 účinný od 21.05.2020

Platnosť od: 21.05.2020
Účinnosť od: 21.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 126/2020 účinný od 21.05.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 126/2020 s účinnosťou od 21.05.2020

Legislatívny proces k zákonu 126/2020

Načítavam znenie...
MENU
Hore