Podzákonné predpisy k predpisu 119/1990

  1. neplatnýNariadenie vlády o vydaní štátnych rehabilitačných dlhopisov 302/1996 účinný od 25.10.1996 do 01.07.2013
  2. neplatnýRek. nariadenie vlády o vydaní dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 532/1990 účinný od 15.12.1992 do 25.10.1996
  3. neplatnýNariadenie vlády ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohĺadávok z priznaných odškodnení podĺa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 556/1992 účinný od 15.12.1992 do 25.10.1996
MENU
Hore