Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 556/1992 účinný od 15.12.1992 do 24.10.1996

Platnosť od: 10.12.1992
Účinnosť od: 15.12.1992
Účinnosť do: 24.10.1996
Autor: Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Cenné papiere, Vlastnícke práva, Osobné práva, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 556/1992 účinný od 15.12.1992 do 24.10.1996
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 556/1992 s účinnosťou od 15.12.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní ...

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 23 ods. 6 písm. b) zákona č. 119/1990 ...

Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych ...

V ustanovení § 2 ods. 1 sa suma „2 mld Kčs“ nahrádza sumou „4,5 mld Kčs“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembrom 1992.

Stráský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore