Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 532/1990 účinný od 15.12.1992 do 24.10.1996

Platnosť od: 21.12.1990
Účinnosť od: 15.12.1992
Účinnosť do: 24.10.1996
Autor: Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Cenné papiere, Právo na súdnu ochranu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii 532/1990 účinný od 15.12.1992 do 24.10.1996
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 532/1990 s účinnosťou od 15.12.1992 na základe 556/1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. ...

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 23 ods. 6 písm. b) zákona č. 119/1990 ...

§ 1

Na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii, ...

§ 2
(1)

Celkový rozsah vydávaných dlhopisov sa ustanovuje až do sumy 4,5 mld Kčs.

(2)

Dlhopisy začínajúc dňom vyhlásenia tohto nariadenia vydá postupne Federálne ministerstvo financií. ...

§ 3
(1)

Dlhopisy znejú na doručiteľa.

(2)

Text dlhopisu obsahuje:

a)

názov „5 % štátny dlhopis Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vydaný podľa nariadenia ...

b)

poradové číslo a označenie série,

c)

nominálnu hodnotu a záväzok jej postupného splácania v ustanovených časových termínoch spolu ...

d)

dátum vydania a odtlačok podpisu ministra financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 4
(1)

Dlhopisy sa vydávajú v hodnotách po 1000,– Kčs a 10 000,– Kčs v slovenskom jazyku, v hodnotách ...

(2)

Ku každému dlhopisu sa pripojí poukážkový hárok s desiatimi poukážkami znejúcimi na ročnú ...

§ 5

Zúročenie dlhopisu sa ustanovuje na 5 % ročne.

§ 6
(1)

Dlhopisy sa splatia postupne do desiatich rokov rovnakými ročnými splátkami, a to začínajúc prvým ...

(2)

Ak dôjde ku splateniu dlhopisu pred splatnosťou na ňom vyznačenou, zúročuje sa do dňa splatenia ...

§ 7

Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej republiky, Ministerstvom ...

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)  § 23 ods. 5 zákona.
Načítavam znenie...
MENU
Hore