Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 114/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 06.04.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky, Stredné školstvo, Vysoké a vyššie školstvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 114/2022 účinný od 01.01.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 114/2022 s účinnosťou od 01.01.2023

Legislatívny proces k zákonu 114/2022

Načítavam znenie...
MENU
Hore