Zákon o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru 110/2004 účinný od 01.04.2004 do 31.12.2012

Platnosť od: 04.03.2004
Účinnosť od: 01.04.2004
Účinnosť do: 31.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Bezpečnosť a obrana štátu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD13DS3EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 110/2004 s účinnosťou od 01.04.2004

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore