Dôvodové správy k predpisu 110/2004

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení zákona č. 319/2012 Z. z.
    K predpisu 346/2015 , dátum vydania: 05.12.2015
  2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
    K predpisu 319/2012 , dátum vydania: 13.10.2012
  3. Vládny návrh zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru
    K predpisu 110/2004 , dátum vydania: 04.03.2004
MENU
Hore