Zákon o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru 110/2004 účinný od 01.01.2016 do 30.04.2023

Platnosť od: 04.03.2004
Účinnosť od: 01.01.2016
Účinnosť do: 30.04.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Bezpečnosť a obrana štátu
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD13DS3EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 110/2004 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 346/2015

Legislatívny proces k zákonu 346/2015

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore