Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 109/2018 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2018

Platnosť od: 13.04.2018
Účinnosť od: 01.05.2018
Účinnosť do: 31.12.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 109/2018 účinný od 01.05.2018 do 31.12.2018
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 109/2018 s účinnosťou od 01.05.2018

Legislatívny proces k zákonu 109/2018

Načítavam znenie...
MENU
Hore