Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 101/2022 účinný od 01.12.2022

Platnosť od: 01.04.2022
Účinnosť od: 01.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie, Zamestnanosť, Rozpočtové a príspevkové organizácie, Evidencia obyvateľstva, Vysoké a vyššie školstvo, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálna pomoc, Sociálne poistenie, Zdravotné poistenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 101/2022 účinný od 01.12.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 101/2022 s účinnosťou od 01.12.2022

Legislatívny proces k zákonu 101/2022

Načítavam znenie...
MENU
Hore