Dôvodové správy k predpisu 101/2022

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 101/2022 , dátum vydania: 01.04.2022
MENU
Hore